Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

 W okresie od  stycznia 2014 roku do  grudnia 2014 roku Stowarzyszenie Pegaz zrealizowało projekt pn. ,,Pracownik produkcyjny na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu LdV PLM.

Do projektu  zostało zakwalifikowanych 45 uczestników, zamieszkujących region jeleniogórsko – wałbrzyski. Udział w projekcie dał im możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, wskazanych na stanowiskach produkcyjnych – operator przetwórstwa spożywczego.

Głównym założeniem projektu było:

- poznanie specyfiki społeczno – ekonomicznych uwarunkowań rynku holenderskiego i przełożenie zdobytej wiedzy na aktualne zapotrzebowanie polskiego rynku pracy,

- nabycie wiedzy z zakresu funkcjonowania firmy w europejskim środowisku pracy, nowoczesnych technologii i organizacji pracy,

- nabycie kompetencji pracowniczych, językowych, międzykulturowych,

- pobudzenie aktywności do zatrudnienia i mobilność,

- zachęcenie do otwartości i współpracy.

Wyłonieni uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, odbyli cykl przygotowań pedagogiczno-językowo-kulturowych, które zostały poprowadzone przez trenerów i nauczycieli:

- zajęcia językowe dla grupy języka niemieckiego /słownictwo branżowe i ułatwiające komunikacje w życiu codziennym),

- przygotowanie kulturowe (organizacja kultury i pracy w innym kraju tj. Holandii),

- przygotowanie pedagogiczne – doradztwo indywidualne i grupowe (uświadomienie predyspozycji i potencjału zawodowego, szkolenie z zakresu technik walki ze stresem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i warsztaty aktywizacji społecznej).

 

Staż był zrealizowany w  3 grupach  w czasie 10-ciu  tygodni, dla 45 uczestników  w terminach:

I grupa: 15 osób 31.03-06.06.2014r.

II grupa:  10 os. 16.06-22.08.14; 5 os.  30.06-05.09.14

III grupa: 7 os. 04.08-10.10.14; 8 os.11.08-17.10.14

w przedsiębiorstwach   produkcyjnych w Holandii.

Program stażu obejmował 10 – tygodniową praktykę zawodową, podczas  której uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi technologiami, formami organizacji pracy, systemem jakości oraz cyklem produkcji, co przyczyniło się do osiągnięcia wysokich kwalifikacji w dziedzinie przetwórstwa spożywczego i pomoże im wypracować właściwe zachowania pracownicze i społeczne.

Po ukończeniu stażu uczestnicy projektu otrzymali certyfikat od instytucji przyjmującej,  dokument Europass Mobility, stanowiący potwierdzenie otrzymanych umiejętności zawodowych na stanowisku operatora przetwórstwa spożywczego oraz zaświadczenie o ukończonym kursie językowym.

 

 

 

 

02.06.2014

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ III GRUPY

III grupa – staż w terminie   04.08-10.10.14

 

17.03.2014 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ II GRUPY
II grupa – staż w terminie 30.06.2014r. – 05.09.2014r.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich/-ie zainteresowanych/-e uczestników/-ki bez względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie czy orientację seksualną.
Do udziału w stażu zapraszamy:
1. osoby, które w dniu wyjazdu na staż będą miały ukończone 18 lat/ pełnoletnie,
2. osoby z dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym oświadczeniem,
3. osoby, które nie uczestniczyły w programie Leonardo da Vinci PLM,
4. osoby, posiadające oświadczenie o niekaralności,
5. osoby posiadające wykształcenie na poziomie minimum zawodowym.
6. osoby, które posiadają podstawową znajomość języka niemieckiego
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W STAŻU ZOSTANĄ ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH JĘZYKOWO-KULTUROWO-PEDAGOGICZNYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYJAZDU
 
04.03.2014 SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ W HOLANDII
Przed wyjazdem na staż uczestnicy/-czki projektu mieli możliwość poznania przedstawicieli Partnera oraz opiekunów stażu. Odbyła się dyskusja nt. programu stażu oraz omówiono zasady współpracy. Spotkanie obyło się w bardzo przyjaznej atmosferze i sprzyjało wzajemnemu poznaniu.

15.02.2014 ROZPOCZĘŁY SIĘ SZKOLENIA JĘZYKOWO-KULTUROWO-PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU
 
07.01.2014 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ I GRUPY
I grupa – staż w terminie 31.03.2014r. – 06.06.2014r.
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich/-ie zainteresowanych/-e uczestników/-ki bez względu na płeć, przynależność rasową, etniczną, religię, wyznanie czy orientację seksualną. Do udziału w stażu zapraszamy: 1. osoby, które w dniu wyjazdu na staż będą miały ukończone 18 lat/ pełnoletnie, 2. osoby z dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym oświadczeniem, 3. osoby, które nie uczestniczyły w programie Leonardo da Vinci PLM, 4. osoby, posiadające oświadczenie o niekaralności, 5. osoby posiadające wykształcenie na poziomie minimum zawodowym. 6. osoby, które posiadają podstawową znajomość języka niemieckiego
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO UDZIAŁU W STAŻU ZOSTANĄ ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH JĘZYKOWO-KULTUROWO-PEDAGOGICZNYCH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYJAZDU.
02.01.2014
Od 02.01.2014 roku Stowarzyszenie Pegaz rozpoczyna realizację kolejnego projektu w ramach programu Leonardo da Vinci pt.: „Pracownik produkcyjny na europejskim rynku pracy”.
Głównym celem projektu jest wsparcie 45 młodych ludzi w nabyciu kwalifikacji w zawodzie operator maszyn przetwórstwa spożywczego w firmach przetwórstwa spożywczego w Holandii poprzez odbycie 10 tygodniowej praktyki zawodowej do 31.05.2015 roku.
Uczestnikami projektu będzie 45 osób, młodzieży do 30 roku życia z regionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego, absolwentów, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych.
Projekt stwarza szansę na aktywizację zawodową i społeczną młodzieży poszukującej pracy. Zaplanowano kompleksowe wsparcie, przed wyjazdem uczestnicy zobowiązani będą do uczestniczenia w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo-językowym, które ma na celu zarówno wzmocnienie osobistych predyspozycji oraz umiejętności językowe, które przyczynią się do komunikacji w środowisku pracowniczym i życiu codziennym za granicą.
W miejscach realizacji stażu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji wyrobów z wykorzystaniem maszyn i urządzeń, ich obsługi, magazynowania towarów, organizacji pracy, umiejętności manualne, wiedzę z systemów jakości, samodzielności, sumienności, odpowiedzialności, pracy w zespole, przestrzeganie BHP w branży przetwórstwa.
Staż ma za zadanie wdrożenie uczestników do systematycznej pracy, w określonych normach.
Praca za granicą umożliwi poznanie i zrozumienie różnorodności pracowników na europejskim rynku.
W ciągu 10 tygodni istnieje możliwość dokładnego poznania sposobu organizacji pracy, nabycia umiejętności praktycznych obsługi maszyn i urządzeń, manualnych na stanowiskach produkcyjnych operatora maszyn i urządzeń w przetwórstwie, poznanie cyklu produkcji, osiągając wysoką jakość i efektywność pracy.
Po odbytym projekcie stażu uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobility stanowiący potwierdzenie zdobycia umiejętności praktycznych w zawodzie operator maszyn w przetwórstwie spożywczym, zgodnych z ustaloną ścieżką rozwoju zawodowego. Dokument ten będzie stanowić potwierdzenie formalne nabytych przez uczestników kwalifikacji i umiejętności w przedsiębiorstwie produkcyjnym w Holandii.
Potwierdzenie nabytych umiejętności przez uczestników stażu odbędzie się po etapie oceny efektów kształcenia w systemie ECVET. W dokumencie indywidualnych osiągnięć stażystów (ang. Personal Transcript),zawarty zostanie opis jednostek kształcenia - modułów praktyki zawodowej z przyznanymi punktami ECVET i uzyskanymi ocenami wg uzgodnionej skali. Uczestnicy, którzy go otrzymają będą mogli wykorzystać uzyskaną punktację do formalnego uznania kwalifikacji zdobytych w różnych systemach edukacji formalnej i nieformalnej.