Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

Stowarzyszenie „Pegaz” w sierpniu 2009 roku rozpoczeło realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci – Program Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, projekt pn: „Zdobywanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji w gospodarce turystycznej w Karyntii”.

 

Cele projektu

 

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia i funkcjonowania firmy turystycznej. Uczestnicy w ciągu 10-tygodni praktyki zapoznają się z różnymi formami funkcjonowania baz, zapewniając odpowiedni zakres i poziom usług dla turystów zwłaszcza w kontekście przygotowań do Euro 2012.

 

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 30 uczestników- absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pracowników, bezrobotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niedostosowanych kwalifikacji zawodowych, którzy zamieszkują w małych miastach i wsiach południowo-zachodniej części regionu Dolnego Śląska. Wśród uczestników są również domownicy małych małych gospodarstw, które na terenach górskich nie osiągają efektywności ekonomicznej.

 

Realizacja projektu

W ramach projektu dla 30 uczestników zostanie zorganizowany 10-cio tygodniowy staż

 

Termin realizacji staży: od 17 sierpień 2009 do 10 wrzesień 2010 r.
I grupa od 17 sierpnia do 24 października 2009 roku- 12 uczestników.
II grupa od 05 lipca 2010 do 10 września 2010 r.- 18 uczestników

 

Rekrutacja uczestników odbędzie się według następujących kryteriów:
- wiek powyżej 18 lat
- młodzież, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
- młodzi pracownicy ze średnim i zawodowym wykształceniem, osoby bezrobotne
- potoczna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
- oświadczenie o wzięciu udziału w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym
- odporność psychiczna na zmiany – łatwość adaptacji w nowych warunkach,
- oświadczenie o dotychczasowym braku uczestnictwa w programie LdV-PLM.

 

Po spełnieniu kryteriów uczestnicy zostaną poddani rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pegaz oceniającej predyspozycje zawodowe i osobowościowe do udziału w 10-cio tygodniowym stażu w formie praktyki zawodowej we wzorowych firmach agroturystycznych i turystycznych w Karyntii.
Wśród zgłoszonych uczestników zostanie dokonany proces selekcji

 

W wyniku selekcji wyłonimy 2 grupy :
I grupa 12 osobowa – wyjazd na staz 16 sierpnia 2009r,
II grupa 18 osobowa wyjazd na staż 04 lipca 2010r.
Wyłonieni uczestnicy odbędą szkolenia przygotowujące do odbycia stażu z zakresu : przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe.

 

Po odbyciu stażu każdy uczestnik , otrzyma dokument Europass Mobility stanowiący potwierdzenie zdobycia doświadczenia praktycznego uzyskanego z zakresu funkcjonowania firm turystycznych, wytwarzania produktów, specjalizacji w żywieniu.
Każdy uczestnik projektu otrzyma takze Certyfikat poświadczający nabycie umiejętności zawodowych i kompetencji pracowniczych w czasie stażu w Austrii.

 

Rezultaty

Rezultatami projektu będzie przygotowanie 30 uczestników do wejścia na rynek pracy w branży turystycznej, poprzez wyposażenie ich w kompetencje zawodowe i praktykę zawodową, promowanie i ułatwianie mobilności, poprawa konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorczości oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi standardami jakościowymi w turystyce, systemem przygotowywania ofert i ich promocji, rozwój umiejętności językowych.

 

Współpraca

Partnerem w projekcie będzie Karynckie Stowarzyszenie Farmerów Landesverband „Urlaub auf dem Bauernhof” z siedzibą w Klagenfurt, które jest jednym z 8 związków regionalnych w Austrii zajmującym kluczową pozycję w turystyce regionu.

 

Aktualności

W dniu 18.09.2009r odbyło się spotkanie ewaluacyjne w Austrii – Karyntia pierwszej grupy , podczas którego doszło do spotkania uczestników stażu wraz z gospodarzami którzy przyjęli na staż uczestników, Opiekunów ze strony Stowarzyszenia Pegaz jak i organizacji przyjmującej na staż Urlaub am Bauernhof. Omówiono stopień realizacji programu praktyki, uczestnicy i gospodarze aktywnie wzięli udział w dyskusji odnośnie poziomu zadowolenia z uczestnictwa w projekcie, uzyskanych umiejętnościach praktycznych. Gospodarze wyrazili zainteresowanie kontynuacją staży uznając ,ze wysiłek uczestników w codziennej pracy rekompensuje zaangażowanie i czas poświęcony na ich praktyczną edukację. Odnieśli się do umiejętności językowych stażystów , którzy poprzez bezpośrednią komunikację w rodzinie i w miejscu pracy znacznie podnieśli poziom umiejętności językowych, podziękowali za przyjazne nastawienie do gości przebywających na wypoczynku w pensjonatach, kulturę osobistą. Byli również pod wrażeniem odpowiedzialności i zaangażowania stażystów w proces kształcenia.

 

Spotkanie ewaluacyjne

W dniu 23 października wszyscy uczestnicy pierwszej grupy zakończyli z powodzeniem staż w ramach programu Leonardo da Vinci i uzyskają dokument Europass, który potwierdza zdobyte umiejętności podczas odbytej praktyki.

Wszyscy uczestnicy stażu nie kryli zadowolenia z możliwości odbycia praktyki oraz nabycia wszelkich umiejętności i kwalifikacji w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego. Stażyści mieli możliwość zapoznania się z kulturą austriacką, udoskonalenia języka obcego oraz zwiedzenia pięknego kraju jakim jest Austria.

 

Proces rekrutacji i szkoleń

W dniu 05.07.2010r rozpoczęła staż w Austrii II rekrutowana grupa uczestników programu Leonardo da Vinci.
Do udziału w w / w projekcie zakwalifikowało się 18 uczestników.
Uczestnicy w ramach przygotowań na staż odbyli szkolenia: pedagogiczne, kulturowe oraz językowe.
Staż dla II grupy przewidziany jest na okres 10-ciu tygodni.

 

Podczas stażu uczestnicy nabędą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

 

W dniu 18.08.2010r odbyło się spotkanie ewaluacyjne w Austrii podczas którego spotkali się uczestnicy stażu z opiekunami ze strony polskiej jak i austriackiej wraz z gospodarzami u których odbywają praktykę.

 

Uczestnicy i gospodarze aktywnie wzięli udział w dyskusji odnośnie uzyskanych umiejętności praktycznych w zakresie agroturystyki oraz umiejętności językowych. Gospodarze pokreślili ,że są bardzo zainteresowani kontynuacją staży . Kontakt z polskimi uczestnikami to zapoznanie z inną kulturą , to możliwość nawiązania kontaktów .Pochwalili uczestników za odpowiedzialność i zaangażowanie stażystów w proces kształcenia, wysiłek uczestników w codziennej pracy .Czas poświęcony na praktyczną edukację pozwolił uzyskać zaplanowane rezultaty praktyki. Odnieśli się do umiejętności językowych stażystów , którzy poprzez bezpośrednią komunikację w rodzinie i w miejscu pracy znacznie podnieśli poziom umiejętności językowych, podziękowali za przyjazne nastawienie do gości przebywających na wypoczynku w pensjonatach, kulturę osobistą.