Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

 

 

 

 

 

„Zdobywamy nowe kompetencje – zagraniczna praktyka w Holandii”,

Projekt nr POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001300

W związku z tworzonymi miejscami pracy w specjalnych strefach ekonomicznych, istnieje konieczność dostosowania nowych profili zawodowych do potrzeb inwestujących tutaj przedsiębiorców . Stowarzyszenie Pegaz

wraz z ZSPUiBS wskazały następujące cele, których realizacja jest dla szkoły uzasadniona, dotyczące wspierania uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans zatrudnienia na rynku europejskim, zwiększenia atrakcyjności szkolenia kształcenia zawodowego, mobilności młodego człowieka dla pracodawcy. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności 40 osób uczniów i absolwentów ZSPUiBS, w celu poprawy ich rozwoju osobistego i zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy, skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyką w rzeczywistych warunkach pracy w firmach przetwórstwa spożywczego w Holandii poprzez odbycie 8 tygodniowej praktyki zawodowej do 30.06.2016 roku

Cele szczegółowe:

- nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w branży przetwórstwa spożywczego z zakresu funkcjonowania firmy, technologii wytwarzania produktów, obsługi maszyn i urządzeń, systemów jakości, BHP uznanych w systemie ECVET przez 40 uczestników/czek

- rozwój kompetencji osobistych, językowych, postaw pracowniczych przez 40 uczestników/-czek –

- zwiększenie świadomości i zrozumienia innych kultur, krajów oraz tożsamości europejskiej przez 40 uczestników/-czek,

- rozwój zdolności adaptacyjnych, mobilności przez 40 uczestników/-czek,

- zmiana postawy absolwentów z biernej na aktywną, zwiększenie wiary we własne możliwości przez 40 uczestników/-czek,

Założeniem programu jest poznanie specyfiki holenderskiego rynku pracy i zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego. Holandia jest dobrą bazą do szkolenia młodzieży ze względu na rozbudowany przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego i bardzo dużą ilość przedsiębiorstw. Program „Erasmus+” poprzez proponowane dofinansowania umożliwia praktyczne szkolenie stażystów. Młodzież nabędzie kwalifikacje, które będą na poziomie renomowanych szkół holenderskich i pomogą w znalezieniu pracy w kraju. Obecna sytuacja gospodarcza i społeczna, wymusza, aby szkoły stale podnosiły jakość oferowanego przez siebie kształcenia i konkurencyjność na rynku. Zrealizowanie staży zagranicznych dla uczniów da ZSPUiBS m.in reklamę, zbuduje prestiż i zwiększy atrakcyjność(Szkoły i kształcenia zawodowego). Dzięki nabytemu doświadczeniu szkoła udoskonali dotychczasowe techniki kształcenia zawodowego oraz wprowadzi ulepszenia w szkolnym programie praktyk.

Projekt uwzględnia zarówno potrzeby rynku pracy, który oczekuje pracowników posiadających doświadczenie praktyczne zawodowe oraz absolwentów, którzy w trakcie zagranicznej praktyki mają możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego w nowoczesnych przedsiębiorstwach, podwyższenia kompetencji językowych oraz międzykulturowych.

Działania edukacyjne i szkoleniowe podejmowane w ramach projektu odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu absolwentom niezbędnych kwalifikacji, umiejętności i postaw do aktywnego udziału w rynku pracy oraz w społeczeństwie . W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zorganizujemy warsztaty umiejętności interpersonalnych, na których przełamiemy bariery psychologiczne. Szkolenie językowe dostarczy zawodowego słownictwa związanego z procesem produkcji, przygotuje do komunikacji w środowisku pracowniczym i w życiu prywatnym. Umiejętności zawodowe będą nabywane w ciągu 8 tygodniowego stażu zawodowego. Nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz rozwój umiejętności językowych, poznanie zachodnich standardów i organizacji pracy w międzynarodowym środowiska zawodowym stworzą szansę na zatrudnienie, a nabyta postawa pracownicza przełamie bariery mobilnościowe i psychologiczne.

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione wsparcie w zakresie:

1. Organizacja i opłacenie podróży dla uczestników do Holandii i z powrotem.

2. Dla każdego z uczestników zostanie wykupiona polisa ubezpieczeniowa obejmująca OC i NNW, na okres trwania stażu czyli 8 tygodni.

3. Zostaną pokryte koszty utrzymania (z grantu Erasmus+) tj. zakwaterowanie i wyżywienie, przejazdy lokalne.

4. Partnerzy zapewnią stażystom bezpośrednią pomoc w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na pobyt i pracę.

Dodatkowym wsparciem, są wyznaczeni ze strony Partnera opiekunowie merytoryczni do dyspozycji stażystów w Holandii, którzy pełnią rolę punktu kontaktowego do udzielania bieżącej pomocy. Organizacja goszcząca zapewni mentoring , aby doradzić i pomóc uczestnikom w czasie całego pobytu , a także w celu zapewnienia ich integracji. Będą udzielali wsparcia logistycznego, pomogą w życiu codziennym, zapoznają uczestników z miejscowością, w której będą mieszkać i pracować, wskażą gdzie można robić zakupy, kupić tanią kartę do telefonu, poinformują co ciekawego można zwiedzić w okolicach i jak spędzić pożytecznie czas wolny.

Przed wyjazdem odbywały się szkolenia językowo-kulturowo-pedagogiczne. Miały również miejsce spotkanie stażystów z przedstawicielami partnera holenderskiego, Contec Holding BV.

Zdjęcia Spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej: