Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

Projekt „Bajkowa przystań” NR POKL.01.05.00-00-111/realizowany jest przez Stowarzyszenie Pegaz ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 1. Realizatorem (Liderem) projektu jest Stowarzyszenie Pegaz z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Groszowa 7

 2. Biuro Projektu mieści się Jeleniej Górze 58-500, ul. Groszowa 7. Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16:00.

 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 4. Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r.

 5. Obszar realizacji projektu: powiat jeleniogórski grodzki, miasto Jelenia Góra.

 

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Stowarzyszenie Pegaz zakwalifikuje do udziału w projekcie 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn) uczestników i uczestniczek zamieszkałych na terenie miasta Jelenia Góra, bądź powiatu jeleniogórskiego (z miast i gmin: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica), powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci. Projekt skierowany jest do osób, które chcą powrócić na rynek pracy, a problemy związane z zorganizowaniem opieki dla dzieci utrudniają bądź wręcz uniemożliwiają aktywność zawodową.

 

Kryteria rekrutacji:

 • rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku 1-3 lat;

 • powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci (pozostający bez zatrudnienia-5 osób bezrobotnych, 5 osób nieaktywnych zawodowo), oraz 10 osób przebywający na urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim lub wychowawczych i planujący powrót do pracy);

 • mający problemy z zapewnieniem opieki nad dzieckiem.

 • Pierwszeństwo uczęszczania do żłobka będą miały dzieci rodziców, którzy oboje pracują bądź będą pracować (dodatkowo 5pkt), samotnie wychowujący rodzice (5pkt), dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym(3pkt).

 

Zostanie objętych opieką 20 dzieci w żłobku w wieku 1-3 lat.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 

 1. W ramach projektu zakwalifikowane do projektu zostaną osoby spełniające kryteria rekrutacji:

- rodzice lub opiekunowie prawni dzieci w wieku 1-3 lat;

- powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci w tym:

 • 5 osób bezrobotnych,

 • 5 osób nieaktywnych zawodowo

 • 10 osób zatrudnionych- przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczych i planujący powrót do pracy

   

 1. Proces rekrutacji będzie przebiegał wg następującego schematu:

- spotkania rekrutacyjne;

- przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz weryfikacja dokumentów,, składanych przez uczestników rekrutacji (w przypadku osób niepełnoletnich ww. dokumentach podpisuje ich przedstawiciel ustawowy);

- Na podstawie uzyskanych pkt. powstanie lista rankingowa Uczestników projektu;

- tworzenie list podstawowych i rezerwowych (osoby z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej wg kolejności ww. listy);

- informowanie Uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie i przekazanie szczegółowych informacji.

 

Po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu wypełnia Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

W razie braku chętnych Wnioskodawca zintensyfikuje kampanie rekrutacyjną m.in. poprzez zwiększenie kanałów komunikacyjnych z potencjalnymi Uczestnikami

 

 1. Terminy rekrutacji – rekrutacja do projektu rozpocznie się w styczniu 2013 roku i będzie prowadzona ciągle.