Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

facebook Pegaz

http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-1-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-2-980x563gk-is-93.jpglink
http://pegaz-ngo.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slider.slider-3-980x563gk-is-93.jpglink

Projekt pt.: „Małe wielkie pomysły-wspólnie chronimy środowisko” sfinansowany ze środków NFOŚiGW

Projekt obejmuje 18 lokalnych inicjatyw obywatelskich w regionie jeleniogórsko–wałbrzyskim które będą realizowane od 01.07.2015 do 30.11.2016.

 

W ramach projektu zostanie zrealizowanych 18 różnorodnych inicjatyw, które obejmują działania mające na celu m.in. prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich, ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej, odbudowę stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (kasztanowiec, dąb, głóg , jarząb, tarnina), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych, zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi – zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, rewitalizacja parku miejskiego o znaczeniu przyrodniczym, usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych, renaturyzacja /rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka, działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

Każda z inicjatyw została opracowana i skonsultowana przez lokalną społeczność, która aktywnie włączy się do ich realizacji, angażując osoby o zróżnicowanej strukturze wiekowej i społecznej na polu ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Inicjatywy zostały przygotowane w oparciu o lokalnie zdiagnozowane problemy w ochronie środowiska i rzeczywistą potrzebę ich rozwiązania. Ich różnorodność wynika z faktu unikatowych zasobów środowiskowych, przyrodniczych i kulturowych regionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego z kwalifikacją obszaru Natura 2000 oraz leżących na terenach Parków Narodowych i w ich otulinach.

Wykaz inicjatyw:

Inicjatywa 1. Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych oraz miejsc występowania rzadkich gatunków ptaków na obszarze Sudetów

Inicjatywa 2. Zabezpieczenie obiektu przyrody nieożywionej w postaci geostanowiska nr 99 – Rozpadlisko" geoparku krajowego "Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną" w miejscowości Podgórzyn

Inicjatywa 3 Odbudowa i uzupełnienie stanu kasztanowca czerwonego w alei w Rząsinach

Inicjatywa 4. Zwiększenie populacji dzikich owadów zapylających na terenie gminy Mirsk

Inicjatywa 5. Odtworzenie sadu starych odmian drzew owocowych. Sad Pokazowy,

Inicjatywa 6. Przywrócenie tradycyjnych odmian roślin użytkowych na obszarze wsi Mysłakowice poprzez wykonanie nasadzeń dzikiej róży.

Inicjatywa 7. Przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom poprzez przebudowę przepustu na działce nr 138 w Krogulcu.

Inicjatywa 8. Odnowienie obumierających gatunków drzew i krzewów zastąpienie ich tradycyjnymi gatunkami (jesion, wiąz) wraz podjęciem działań na ograniczenie antropopresji oraz modernizacja małej infrastruktury turystyczno- edukacyjnej i kulturowej wokół krzyży pokutnych przy Placu Zabaw w Marczycach (działka nr 62)

Inicjatywa 9. Uczniowie z Krzeszowa rośliny i krzewy kochają, lecz jaki udział pszczoły w tym mają

Inicjatywa 10. Prace rewitalizacyjne i porządkowe w zabytkowym parku PCK w Cieplicach

Inicjatywa 11. Nasadzenie drzew miododajnych dąb i lipa – w tym odbudowa historycznego „Dębu Pokoju”

Inicjatywa 12. Utworzenie ekologicznego sadu z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych

Inicjatywa 13. Prowadzenie czynne odbudowy i ochrony ekosystemu na obszarze NATURA 2000

Inicjatywa 14. Ochrona owadów zapylających na obszarze Mysłakowic poprzez utworzenie kwiatowego ogrodu dla pszczół

Inicjatywa 15. Ograniczenie antropopresji poprzez kumulację ruchu turystycznego na zrekonstruowanym fragmencie szlaku przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece – etap I

Inicjatywa 16. Wzrost liczebności dzikich owadów zapylających w Kamiennej Górze

Inicjatywa 17. Bank Genów w gminie Kamienna Góra

Inicjatywa 18. Przywrócenie walorów krajobrazowych i przyrodniczych naturalnego siedliska ptaków, owadów zapylających, roślin miododajnych w dolinie rzeki Jedlica